Tervetuloa Suomen Haastemiehet JHL ry:n kotisivuille

Käräjäoikeudet käsittelevät rikos-, riita- ja hakemusasioita. Suomessa on 1.1.2019 lukien 20 käräjäoikeutta. Käräjäoikeuden päällikkö on laamanni ja muut tuomarit ovat käräjätuomareita. Joidenkin rikosasioiden käsittelykokoonpanossa on myös maallikkojäseniä, lautamiehiä. Asiat käsitellään ja ratkaistaan joko istunnossa, johon jutun osapuolet kutsutaan tai kirjallisessa menettelyssä, jolloin ratkaisu tehdään pelkästään asiakirjojen perusteella. Yksinkertaisia asioita ratkaisevat myös tuomioistuinharjoittelua suorittavat käräjänotaarit ja erityisen koulutuksen saanut kansliahenkilökunta.